Karavan Sektöründe Tarihi Toplantı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıda çekme karavan sektörü başta olmak üzere Türk karavana sektörünün sorunları masaya yatırıldı.

24 Mart 2022 günü uzaktan (On-line) yapılan toplantıya, Bakanlık yetkililerinin yanı sıra, 40 civarında karavan imalatçı firma temsilcisi ile Karavan İmalatcıları ve Tedarikçileri Derneği, Türkiye Kamp Karavan Derneği, Ulusal Kamp Karavan Derneği, Tekirdağ Doğada Yaşam Kamp ve Karavan Derneği katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Hasan Büyükdede yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Hasan Büyükdede yaptığı konuşmada ´´7223 sayılı Kanunla imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülükleri ayrı ayrı tanımlanmış ve aykırılık halinde yaptırımları belirlenmiştir.´´ dedi.

Büyükdede ´´İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarıyla birlikte, piyasada çekme karavan olarak adlandırılan O1-O2 kategorisi araçların piyasasında yaşanan canlanmaya bağlı olarak, özellikle O1 kategorisi yani 750 kg’ı geçmeyen çekme karavanlar ruhsatlandırmaya tabi olmadıkları (Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında) için piyasada yaygın olarak imalatlarının yapıldığı; buna bağlı olarak sektörde faaliyet gösteren bazı firmalarca, bilhassa firmaların sosyal medya hesapları üzerinden ilgili teknik düzenlemelere uygun olmayan araçların piyasaya arz edildiği iddiaları gündemimizde yer almaya başlamıştır.´´ dedi.

Toplantının devamında bakanlık yetkilileri tarafından sektör temsilcilerine bilgilendirme yapıldı.

Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından, çekme karavanlara yönelik teknik mevzuat,

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, Piyasa gözetimi ve denetimi uygulamaları ile gönüllü geri çağırma uygulamaları,

TSE Ulaşım Sistemleri Merkez Başkanlığı tarafından, araç tip onay ve belgelendirme hizmetleri,

Teşvik Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından, sektörel teşvik uygulamaları,

KOSGEB Başkanlığı tarafından sektörel destek uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantının son bölümünde Çekme karavan imalatında yaşanan sorunlar başta olmak üzere Türk karavan sektöründe yaşanan sorunlar imalatcı firma yetkilileri ve derneklerin temsilcileri tarafından bakanlık yetkililerine iletildi.

İletilen sorunlar arasında; Karayolu trafik mevzuatında yer alan römork ve karavan tanımının yeniden düzenlenmesi,

750 Kg altı çekme karavanların da ruhsatlandırılması,

Moto Karavanların özel araç statüsünden çıkartılması.

Moto karavanlardan alınan yüzde 45 lik ÖTVnin sıfırlanması

TUVTÜRK Karavan muayene süresinin bir yıldan iki yıla çıkartılması;

TUVTÜRK muayenelerinde karavanların daha ayrıntılı yapılması;

İmalat sektöründe İthal edilen malzemelerden ÖTV alınırken, İthal edilen karavanın kendisinden ÖTV alınmamasının haksız rekabet oluşturduğundan yeni bir düzenleme yapılması

Toplantıya katılan sektör temsilcileri tarafından bakanlık yetkililerine iletildi.

Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri; Not alınan sorunlardan bazılarının diğer bakanlıkların yetkisinde olduğunu, sorunların giderilmesi amacı ile ilgili taraflara gerekli bildirimlerin yapılacağı hususu bildirildi.

25.03.2022 12:10:48    (2308) Okunma    

Kamp Alanları Kiralık Karavanlar Karavan Firmaları Etkinlikler
Haberler Faydalı Bilgiler İletişim